CSR ایجاد: Firepass F5 گواهینامه ssl

CSR ایجاد: Firepass F5
تولید یک درخواست گواهی

برای تولید یک درخواست گواهی، انجام مراحل زیر است:

۱٫       از کنسول مدیریت، سرور را کلیک کنید.

۲٫       Security کلیک کنید.

۳٫       از لینک گواهینامه کلیک کنید.

۴٫       برای تولید درخواست گواهی جدید با کلیک بر روی لینک تولید بعدی.

نمایش فرم سرور SSL گواهی.

۵٫       جمعیت زمینه.

مهم : مطمئن باشید که برای ایجاد یک یادداشت از رمز عبور است که شما در این زمینه رمزگذاری رمز عبور استفاده کنید. این رمز عبور مورد نیاز برای نصب گواهی امضا و کلیدی است. (این زمینه مورد نیاز نمی باشد اما توصیه می شود)

۶٫       دکمه تولید درخواست پاسخ به کلیک کنید.

۷٫       کلیک کنید برای دانلود جدید بخش گواهی درخواست پاسخ به خود را به دانلود * فایل zip که حاوی CSR اینجا را کلیک کنید، فایل کلید مربوطه